Záruka na zboží

 

Reklamační řád

Záruční doba se poskytuje dle §620 Občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců, není-li uvedeno v záručním listě delší doba, více v obchodních podmínkách.

Pokud je kupujícím osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění (to je zákazník, který kupuje pro svoji obchodní nebo podnikatelskou činnost) jedná se v tomto případě o prodej s kupní smlouvu, dle §429 obchodního zákoníku. Na takto zakoupené výrobky je poskytována 12 měsíční záruční doba od data prodeje, není-li dohodnuto jinak. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na běžné opotřebení. Záruční opravu je možno uplatnit buď v nejbližším servisu uvedeném v záručním listu, nebo zaslat na prodejnu naší firmy. Způsob dopravy do záručního servisu je třeba si vždy odsouhlasit předem s prodávajícím. Pokud je kupující firma a prodej se uskuteční podle obchodního zákoníku, jsou podle §437 obchodního zákoníku náklady na dopravu výrobku do záručního servisu záležitostí kupujícího, není-li třeba vynaložit nepřiměřené náklady. Není možné dodatečně akceptovat nepřiměřené nároky kupujícího. Pro případné bezpečné zaslání výrobku do servisu, doporučujeme uschovat si originální obal. Přepravní služby neručí za poškození špatně zabaleného zboží. Obal musí být pevný a musí zabránit promáčknutí.